فوت پدرم ایه الله ابطحی

۹ فروردین , ۱۳۹۵

پدرم ایه الله سید حسن ابطحی خیلی از دوستان و اراتمدان را به سوک نشاند . من از همه دوستانی که در تشیع و در مساجد شرکت کردند تشکر میکنم سید محمد تقی ابطحی

معاشرت با مردم

۲۴ دی , ۱۳۹۴

وقَالَ [علیه السلام] خَالِطُوا النَّاسَ مُخَالَطَةً إِنْ مِتُّمْ مَعَهَا بَکَوْا عَلَیْکُمْ وَ إِنْ عِشْتُمْ حَنُّوا إِلَیْکُمْ .

با مردم آن گونه معاشرت کنید ، که اگر مْردید بر شما اشک ریزند، و اگر زنده ماندید ، با اشتیاق سوى شما آیند.
حکمت ۱۰ نهج البلاغه

حدیثی از امیرالمونین حضرت علی علیه السلام

۲۶ فروردین , ۱۳۹۴

خودتان را برای خوش اخلاقی تمرین و ریاضت دهید .. زیرا که بنده مسلمان با خوش اخلاقی خود به درجه روزه گیر شب زنده دار مرسد. مدرک نهج البلاغه خطبه ۹۱

وحدیثی از جعفر صادق علیه السلام میفرمایید .
نماز شب انسان را خوش سیما خوش اخلاق و خوش بو میکند و روزی را زیاد و قرض را ادا می نمایید و غم و اندوه را از بین می برد و چشم را نورانی میکند . مدرک ثواب الاعمال س ۴۲